новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1955-03-05 8 март. Международен ден на жената.
формат 31x22 mm; перф. C13; листа 10x10; художник B. Angelushev
Mi#944
Sc#890
LC#975
12st.
тираж 250 000
Mi#945
Sc#891
LC#976
16st.
тираж 250 000
Mi#946
Sc#892
LC#977
44st.
тираж 125 000
Mi#947
Sc#893
LC#978
44st.
тираж 125 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 0.54 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020