новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1976-01-12 75 г. градски транспорт.
формат 50x25 mm; перф. C 13 1/4: 13; листа 4x5; художник Iv. Bogdanov
Mi#2461
Sc#2300
LC#2525
2st. трамвайна мотриса “София”
тираж 700 000
Mi#2462
Sc#2301
LC#2526
13st. първият софийски трамвай
тираж 140 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (2) 0.27 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020