новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2020-06-26 75 годни от създаването на Организацията на обединените нации и 65 години от членството на България в Организацията на обединените нации
формат 25x50 mm; перф. 13 x 13 1/4; листа 4x10; художник Nenko Atanasov
LC#5451
2.30lv
тираж 8000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 3.08 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
LC#5451
lvПърводневен плик - ООНn.a. MNH 4.29 лв.
купи
с печат
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2021