новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1957-07-27 70 г. Есперанто и 50 г. Български есперантски съюз.
формат format mm; перф. C 12 3/4; листа 5x10; художник St. Kanchev, M. Velev
Mi#1032
Sc#974
LC#1064
44st. Портрет на основателя на Есперанто Лудвиг Заменхоф и изглед от Велико Търново
тираж 200 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 0.40 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2021