новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1984-05-17 60 г. от Витошката нелегална конф. на БКП.
формат 50x25 mm; перф. C 13 1/4: 13; листа 4x5; художник D. Karapantev
Mi#3265
Sc#2979
LC#3308
5st. “Витошка нелегална конференция на БКП”, картина от К. Буюклийски и П. Петров
тираж 1 000 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 0.13 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020