новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1996-11-18 50 г. УНИЦЕФ
перф. 13;
Mi#4258
Sc#3962
LC#4268
Детски рисунки
тираж 500 000
Mi#4259
Sc#3963
LC#4269
Детски рисунки
тираж 500 000
Mi#4260
Sc#3964
LC#4270
Детски рисунки
тираж 500 000
Mi#4261
Sc#3965
LC#4271
Детски рисунки
тираж 100 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 0.67 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020