новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1939-04-26 50 г. Български държавни железници.
перф. 13;
Mi#354
Sc#346
LC#372
локомотив, модел 1890 г.
тираж 2 000 000
Mi#355
Sc#347
LC#373
локомотив, модел 1938 г.
тираж 2 000 000
Mi#356
Sc#348
LC#374
железопътен мост и влакова композиция
тираж 200 000
Mi#357
Sc#349
LC#375
цар Борис III като машинист
тираж 100 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 4.02 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020