новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2014-02-21 450 години от рождението на Галилео Галилей
формат 50x25 mm; перф. 13 1/4; художник Rosen Toshev
Mi#5134
LC#5118
1lv Галилео Галилей 1564-1642
тираж 17 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 1.94 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
lv450 години от рождението на Галилео Галилей лист 7.77 лв.
купи
чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2021