новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1950-02-15 30 г. от стачката на железничари и пощенци.
формат 31,5x22 mm; перф. L 11 1/2; листа 10x10; художник V. Tomov, O. Bogdanova, Al. Jendov
Mi#718
Sc#675
LC#768
4lv. Харалампи Стоянов (ръководител на стачката на гара Г. Оряховица)
тираж 150 000
Mi#719
Sc#676
LC#769
20lv.
тираж 150 000
Mi#720
Sc#677
LC#770
60lv.
тираж 150 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (3) 0.40 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020