новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2018-06-05 30 г. от космическия полет на Александър Александров на орбиталния комплекс Мир - блок
формат 29x54 mm; перф. 13 : 13 1/4; художник Emil Hristov
LC#5355
2.00lv А. Александров
тираж 10 100
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 2.68 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
lvПърводневен плик - 30 г. от космическия полет на Александър Александров на орбиталния комплекс Мир - блокn.a. MNH 4.09 лв.
купи
с печат
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2019