новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1979-01-25 30 г. СИВ 1949-1979.
Mi#2746
Sc#2559
LC#2807
Държавните знамена на България, Унгария, Виетнам, ГДР, Куба, Монголия, Полша, Румъния, СССР и Чехословакия, сградата на СИВ в Москва и емблемата на организацията
тираж 150 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 0.27 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020