новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2021-12-17 30 години от основаването на Атлантическия клуб в България
формат 39x28.5 mm; художник Prof. Todor Vardzhiev
LC#5539
Атлантически клуб, перфориран
тираж 6000 перф. 13:13 1/4,
LC#5539
Атлантически клуб, неперфориран
тираж 3000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (2) 8.04 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2021