новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1901-04-20 25 г. от Априлското въстание.
формат 16x21,5 mm; перф. C 12 3/4; листа 2 wings 10x10;
Mi#48
Sc#53
LC#51
5st. Черешовото топче, изгряващо слънце
тираж 520 000
Mi#49
Sc#54
LC#52
15st. Черешовото топче, изгряващо слънце
тираж 535 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (2) 4.02 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2019