новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1969-08-08 25 г. Народна власт.
перф. 10 3/4;
Mi#1923
Sc#1785
LC#1988
партизанин и войник от Съветската армия
тираж 1 000 000
Mi#1924
Sc#1786
LC#1989
селско стопанство
тираж 1 000 000
Mi#1925
Sc#1787
LC#1990
язовир “Искър”
тираж 700 000
Mi#1926
Sc#1788
LC#1991
художествена самодейност
тираж 500 000
Mi#1927
Sc#1789
LC#1992
промишленост
тираж 150 000
Mi#1928
Sc#1790
LC#1993
Ленин и Георги Димитров, българското и съветското знаме
тираж 150 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 0.67 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020