новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2017-07-26 200 години от рождението на Иван Айвазовски
формат 39 x 28,5 mm; перф. 13; листа 5 x 10; художник Nikolay Cachev
LC#5317
1lv Иван Айвазовски , кораб и лодки - картина
тираж 4000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 1.34 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
4 lv200 години от рождението на Иван Айвазовски малък лист 5.36 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 2000
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020