новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2011-10-10 150 години от рождението на Фритьоф Нансен
формат 103x77 mm; перф. 13 : 13 1/4; художник D. Trendafilov
Mi#BLOCK347
LC#4994
st. Фритьоф Нансен 1861-1930 и неговия кораб
тираж 13 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 1.88 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
st.150 години от рождението на Фритьоф Нансен нулев блок 2.01 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 1000перф. imperf,
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2021