новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1959-09-08 15 г. от Деветосептемврийското въстание.
перф. 10 3/4;
Mi#1129
Sc#1062
LC#1192
моторизирана атака на 9.IX.1944 г.
тираж 200 000
Mi#1130
Sc#1063
LC#1193
среща между български партизани и войници от Съветската армия
тираж 200 000
Mi#1131
Sc#1064
LC#1194
индустриализация: стоманодобивният завод в Перник
тираж 200 000
Mi#1132
Sc#1065
LC#1195
народна армия: танков парад
тираж 200 000
Mi#1133
Sc#1066
LC#1196
кооперативно земеделие: жътва с комбайн
тираж 200 000
Mi#1134
Sc#1067
LC#1197
бодра смяна: колона пионери
тираж 100 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 0.94 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2019