новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2019-02-20 15 години България в НАТО
формат 54 x 29 mm mm; художник Nikolay Mladenov
LC#5390
2.00lv
тираж 6000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 2.68 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
lvПърводневен плик - 15 години България в НАТОn.a. MNH 3.89 лв.
купи
с печат
LC#5390
lv15 години България в НАТО - малък лист 5.36 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 2 500
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2021