новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2014-04-03 135 години български парламентаризъм
формат 50x25 mm; перф. 13 1/4 : 13; листа х1; художник Ivelina velinova
Mi#5142
LC#5122
10st. конституция 1879
тираж 11 000
Mi#5143
LC#5123
20st. Антим I
тираж 11 000
Mi#5144
LC#5124
30st. дневници на учередителното събрание
тираж 11 000
Mi#5145
LC#5125
65st. сегашната конституция
тираж 11 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 2.48 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
135 години български парламнетаризъм ЦЯЛ ЛИСТ 2.48 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 11 000
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020