новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2014-04-03 135 години български парламентаризъм блок
формат 102x73 mm; перф. 13 1/4 : 13; художник Ivelina Velinova
Mi#BLOCK385
LC#5126
1lv. Антим I първия председател на Народното събрание
тираж 11 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 1.94 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
LC#5126
lvПърводневен плик - 135 години български парламентаризъм блокn.a. MNH 2.55 лв.
купи
с печат
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020