новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2018-09-26 130 години Български държавни железници
формат 39 x 28.5 mm; перф. 13; художник Maglena Konstantinova
LC#5361
0.65lv тунел, влак
тираж 7 000
LC#5362
1.20lv мост, парен локомотив
тираж 7 000
LC#5363
1.50lv влак
тираж 7 000
LC#5364
2.00lv влак
тираж 5 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 7.17 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
LC#5361/64
5.35 lvпарен локомотив, влак 7.17 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 6 000
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020