новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2021-02-11 120 години от рождението на патриарх Кирил Български
формат 87x138 mm; перф. 13; художник Nenko Atanasov
LC#5494
lv Пловдивски митрополит,пръв патриарх на Българската православна църква
тираж 3000 формат 87x138,перф. 13,
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 6.16 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
LC#5494
lvПърводневен плик 120 години от рождението на патриарх Кирил Българскиn.a. MNH 4.56 лв.
купи
с печат
тираж 400
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2021