новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2008-09-11 120 Български държавни железници и Ориент експрес
формат 54x29 mm; перф. 13 1/4 : 13; листа 4; художник Stefan Gruev
Mi#4863
LC#4844
60st. спален вагон "Wagons - Lits"
тираж 20 000
Mi#4864
LC#4845
1lv. локомотив N5 "StEG-WIEN"
тираж 20 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (2) 4.02 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
LC#4844-45I
8.40 lv.Ориент експерс - лист 16.08 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 5 000
LC#4844_45IC.
0 lv.Ориент експерс - малък лист/сувенирен блок попитай
за чиста
n.a. used
тираж 1 000перф. imperf,
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020