новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1947-10-19 100 г. от смъртта на В. Е. Априлов.
формат 21,5x31,5 mm; листа 10x10; художник A. Anev, G. Manolov, Cv. Kosturkova
Mi#615
Sc#603
LC#672
4lv.
тираж 1 000 000
Mi#616
Sc#577
LC#673
40lv.
тираж 300 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (2) 0.27 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2019