новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2001-01-12 100 г. елелектрифициран транспорт
Mi#4503
Sc#4175A
LC#4500
първият софийски трамвай, 1901 г.
тираж 0
Mi#4504
Sc#4175B
LC#4501
мотриси от софийското метро
тираж 0
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (2) n.a. MNH n.a. used


Вариации, куриози, пликове
Sc#4175A
LC#4500-01I
1.74 lv.100 г. елелектрифициран транспорт малък лист 2.95 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 50 000формат 142x82,перф. 13,
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020