новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1980-01-29 100 г. Национален археол. музей 1879-1979.
Mi#2867
Sc#2664
LC#2929
оброчна плочка на тракийски херос III в. от н.е.
тираж 500 000
Mi#2868
Sc#2665
LC#2930
надгробна стела на Дейнес, син на Анаксандър VI-V в.пр.н.е.
тираж 150 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (2) 0.27 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020