новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1974-08-05 100 г. Всемирен пощенски съюз (УПУ).
формат 36x26 mm; перф. C 13 1/4: 13; листа 5x5; художник K. kanchev i P. Rashcov
Mi#2362
Sc#2193
LC#2422
2st. вестоносец на кон с пощенски рог
тираж 3 000 000
Mi#2363
Sc#2194
LC#2423
18st. първата българска пощенска кола
тираж 153 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (2) 0.40 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020