новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1988-03-25 100 г. Български държавни железници.
перф. 11;
Mi#3637
Sc#3309
LC#3659
локомотив “Янтра” 1888 г.
тираж 1 600 000
Mi#3638
Sc#3310
LC#3660
локомотив “Христо Ботьов” 1905 г.
тираж 1 501 500
Mi#3639
Sc#3311
LC#3661
локомотив парен 1918 г.
тираж 1 299 900
Mi#3640
Sc#3312
LC#3662
локомотив парен 1943 г.
тираж 1 201 200
Mi#3641
Sc#3313
LC#3663
локомотив дизелов 1964 г.
тираж 800 100
Mi#3642
Sc#3314
LC#3664
електровоз 1979 г.
тираж 220 500
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 2.68 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
100 г. Български държавни железници малък лист 2.95 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 190 000
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020