новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2015-03-27 100 години от учредяването на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите
формат 25x40 mm; перф. 13; листа 5x10; художник Luba Tomova
LC#5178
65st. козируващ войник
тираж 11 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 1.14 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
st.пръдналото лъвче (бяло петно зад лъва) 30.15 лв.
купи
чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020