новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2019-10-18 100 години от рождението на Николай Хайтов
формат 48x28 mm; перф. 13 x 13 1/4; листа 5x10; художник Ludmil Metodiev
LC#5431
1.50lv цитат от разказа Мъжки времена
тираж 6300 формат 48x28,перф. 13 x 13 1/4,
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 2.01 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
LC#5431
lv100 години от рождението на Николай Хайтов - малък лист номериран 33.50 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 1000формат 116x87,перф. 13 x 13 1/4,
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2021