новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2020-02-05 100 години от рождението на Леда Милева
формат 43 x 32.5 mm; перф. 13; листа 5x10; художник Maglena Konstantinova
LC#5443
2.30lv Зайченцето бяло,Леда Милева
тираж 6500 формат 43 x 32.5,перф. 13,
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 3.08 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
LC#5443
2.30 lvЗайченцето бяло,Леда Милева - блок 3.08 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 4500формат 86 x 65,перф. 13,
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020