новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2018-11-20 100 години от възкачването на трона на Борис III – цар на българите
формат 70 x 51 mm; перф. 13 1/4 : 13; художник Todor Vardzhiev
LC#5376
2lv Цар Борис III
тираж 4 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 2.68 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
4 lvЦар Борис III - двойкаn.a. MNHn.a. used
тираж 1 000
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018