новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2013-04-16 100 години от балканската война
формат 25x34 mm; перф. 13 1/4 : 13; листа x 1; художник Tatiana Uzunova
LC#5071
65st. Триумфалната арка на българските победи през балканската война
тираж 10 000
LC#5072
65st. Атака на победоносната българска армия
тираж 10 000
LC#5073
1lv. капитулацията на одринската крепост 13 март 1913
тираж 10 000
LC#5074
1lv. българския цар Фердинад I начело на балканския съюз
тираж 10 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 6.43 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
lv.100 години от балканската война лист 6.43 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 10 000
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2019