новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2014-04-15 100 години масонска ложа Заря
формат 50x25 mm; перф. 13 1/4 : 13; листа 4x10; художник Viliam Kitanov
Mi#5151
LC#5131
65st. масонски символи
тираж 7 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 1.27 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
2.60 lv100 години масонска ложа Заря МАЛЪК ЛИСТ 5.09 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 2 500
LC#5131
lvПърводневен плик - 100 години масонска ложа Заряn.a. MNH 2.01 лв.
купи
с печат
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020