новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1949-08-05 1 петгодишен народостопански план.
формат 32,5x22 mm; перф. L 10 3/4, L 10 3/4:11 1/2, L 11 1/2:10 3/4, L 11 1; листа 10x10; художник D. Giudjenov, N. Biserov, P. Balkov, St. Penchev
Mi#699
Sc#658
LC#749
4lv. ВЕЦ “Бели Искър” в Рила
тираж 110 000
Mi#700
Sc#659
LC#750
9lv. циментовият завод “Гигант” в Димитровград
тираж 110 000
Mi#701
Sc#660
LC#751
15lv. машинно - тракторна станция
тираж 110 000
Mi#702
Sc#661
LC#752
20lv. оран с трактори в ТКЗС
тираж 110 000
Mi#703
Sc#662
LC#753
50lv. символи на промишлеността и селското стопанство
тираж 110 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (5) 1.34 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2019