новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1907-08-02 Юбилейни - Фердинанд.
перф. 11 1/2;
Mi#66
Sc#74
LC#69
Портрети на княз Фердинанд I от 1887 и 1907 г
тираж 509 376
Mi#67
Sc#75
LC#70
Портрети на княз Фердинанд I от 1887 и 1907 г
тираж 498 176
Mi#68
Sc#76
LC#71
Портрети на княз Фердинанд I от 1887 и 1907 г
тираж 207 200
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (3) 134.00 лв.
купи цялата
серия чиста
6.70 лв.
купи цялата
серия унищожена
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2019