новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2020-12-23 Шаржове на известни български личности
формат 40x25 mm; перф. 13 1/4:13; листа 5x10; художник Kristina Borisova
LC#5490
1.00lv Георги Парцалев - Борис Димовски 1982
тираж 6000 формат 40x25,перф. 13 1/4:13,
LC#5491
1.50lv Автошарж Борис Димовски
тираж 6000 формат 40x25,перф. 13 1/4:13,
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (2) 3.35 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2021