новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1946-04-04 Червен кръст. I
формат 23x32,5 mm; перф. C 11 3/4; листа 10x10; художник B. Angelushev
Mi#516
Sc#504
LC#565
2lv. сираци от войната
тираж 500 000
Mi#517
Sc#505
LC#566
4lv. ранен войник на носилка
тираж 500 000
Mi#518
Sc#506
LC#567
10lv. сираци от войната
тираж 500 000
Mi#519
Sc#507
LC#568
20lv. ранен войник на носилка
тираж 500 000
Mi#520
Sc#508
LC#569
30lv. санитарка и ранен войник
тираж 500 000
Mi#521
Sc#509
LC#570
35lv. санитарен влак
тираж 500 000
Mi#522
Sc#510
LC#571
50lv. санитарен влак
тираж 150 000
Mi#523
Sc#511
LC#572
100lv. санитарен влак
тираж 150 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (8) 0.67 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020