новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1968-04-25 Цветя.
перф. 10 3/4;
Mi#1791
Sc#1664
LC#1855
планинска камбанка
тираж 2 000 000
Mi#1792
Sc#1665
LC#1856
тинтява
тираж 2 500 000
Mi#1793
Sc#1666
LC#1857
син минзухар
тираж 2 000 000
Mi#1794
Sc#1667
LC#1858
перуника
тираж 700 000
Mi#1795
Sc#1668
LC#1859
самодивско цвете
тираж 500 000
Mi#1796
Sc#1669
LC#1860
дебелец
тираж 300 000
Mi#1797
Sc#1670
LC#1861
росен
тираж 300 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (7) 2.68 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2019