новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1978-06-27 Флора - редки растения.
Mi#2686
Sc#2503
LC#2749
стрибърниева ведрица
тираж 1 500 000
Mi#2687
Sc#2504
LC#2750
дряновска ведрица
тираж 1 500 000
Mi#2688
Sc#2505
LC#2751
родопски крем
тираж 800 000
Mi#2689
Sc#2506
LC#2752
урумово лале
тираж 500 000
Mi#2690
Sc#2507
LC#2753
жълт планински крем (самодивско лале)
тираж 500 000
Mi#2691
Sc#2508
LC#2754
родопско лале
тираж 266 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 2.01 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2019