новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2018-10-19 Фауна – изчезнали видове
формат 50 x 25 mm; перф. 13; листа 4 x 10; художник Deia Vlcheva
LC#5366
65st Тур
тираж 8 000
LC#5367
1,20lv Смелерова морска крава
тираж 8 000
LC#5368
1,50lv Тасманийски вълк
тираж 8 000
LC#5369
2,00lv Безкрила гагарка
тираж 6 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 7.17 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
LC#5366/69
Изчезнали видове - малък лист BULCOLLECTOn.a. MNHn.a. used
тираж 1 500
LC#5366/69
Изчезнали видове - малък лист IFPn.a. MNHn.a. used
тираж 3 000
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2019