новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1974-05-20 ФИА - пролетен конгрес София.
формат 38.5x28 mm; перф. C 13; листа 5x5; художник St. Kanchev
Mi#2352
Sc#2191
LC#2407
13st. Емблемите на Международната федерация по автомобилизъм (ФИА) и Съюза на българските автомобилисти (СБА)
тираж 200 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 0.27 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020