новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1994-12-29 Трамваи
перф. 13;
Mi#4144
Sc#3852
LC#4157
“АМ/АСЕС”, 1912 г.
тираж 500 000
Mi#4145
Sc#3853
LC#4158
“АМ/АСЕС”, 1928 г.
тираж 500 000
Mi#4146
Sc#3854
LC#4159
“MAN/AEG”, 1931 г.
тираж 500 000
Mi#4147
Sc#3855
LC#4160
“ДТО”, 1942 г.
тираж 500 000
Mi#4148
Sc#3856
LC#4161
“Република”, 1951 г.
тираж 500 000
Mi#4149
Sc#3857
LC#4162
“Космонавт”, 1961 г.
тираж 180 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 0.54 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020