новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1949-04-06 Техн. постижения на демократичната младеж.
Mi#690
Sc#647
LC#738
4lv. строителство на Прохода на републиката (Хаинбоаз)
тираж 1 000 000
Mi#691
Sc#648
LC#739
5lv. строителство на ж.п. линията Перник - Волуяк
тираж 182 000
Mi#692
Sc#649
LC#740
9lv. парен локомотив
тираж 182 000
Mi#693
Sc#650
LC#741
10lv. текстилка
тираж 182 000
Mi#694
Sc#651
LC#742
20lv. трактористка с брана
тираж 182 000
Mi#695
Sc#652
LC#743
40lv. Трудово-културна бригада
тираж 182 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 0.80 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020