новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1969-03-31 Съобщителни средства.
Mi#1878
Sc#C112
LC#1943
тираж 3 000 000
Mi#1879
Sc#C113
LC#1944
тираж 2 000 000
Mi#1880
Sc#C114
LC#1945
тираж 800 000
Mi#1881
Sc#C115
LC#1946
тираж 700 000
Mi#1882
Sc#C116
LC#1947
тираж 250 000
Mi#1883
Sc#C117
LC#1948
тираж 180 000
Mi#1884
Sc#C118
LC#1949
тираж 180 000
Mi#1885
Sc#C119
LC#1950
тираж 180 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (8) 1.34 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020