новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2001-12-21 Строители на българската държава I
Mi#4539
LC#4531
древният календар на българите
тираж 0
Mi#4540
LC#4532
хан Кубрат (632 651) и хан Аспарух (681 700)
тираж 0
Mi#4541
LC#4533
хан Крум (803 814) и хан Омуртаг (814 831)
тираж 0
Mi#4542
LC#4534
княз Борис I (852 889) и цар Симеон 1 (893 927)
тираж 0
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 2.28 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2019