новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2004-11-15 Строители на българската държава IV
Mi#4670
LC#4659
тираж 0
Mi#4671
LC#4660
тираж 0
Mi#4672
LC#4661
тираж 0
Mi#4673
LC#4662
тираж 0
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 2.68 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2019