новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1951-03-30 Стопанска пропаганда.
формат 34,5x24 mm; перф. L 10 3/4, L 11 1/2; листа 10x10; художник P. Valkov, V. Tomov, L. Ivanov, Vl. Manski, Al. jendov, V. Naslednikova, V. Bibina
Mi#786
Sc#735
LC#827
1lv. първият български трактор
тираж 100 000
Mi#787
Sc#736
LC#828
2lv. първият български валяк
тираж 100 000
Mi#788
Sc#737
LC#829
4lv. първият български камион
тираж 100 000
Mi#789
Sc#738
LC#830
9lv.
тираж 100 000
Mi#790
Sc#739
LC#831
15lv.
тираж 100 000
Mi#791
Sc#740
LC#832
20lv.
тираж 100 000
Mi#792
Sc#741
LC#833
40lv.
тираж 100 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (7) 5.36 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2019