новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2015-11-18 Стари гари и локомотиви
формат 39x28,5 mm; перф. 13; листа x1; художник Maglena Konstantinova
LC#5223
65st. локомотив 1891
тираж 12 000
LC#5224
1lv локомотив 1897
тираж 12 000
LC#5225
1,50lv локомотив 1887
тираж 12 000
LC#5226
2lv локомотив 1890
тираж 12 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 9.65 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
5,15 lvСтари гари и локомотиви цял лист 9.58 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 12 000
LC#5223
lvПърводневен плик - Стари гари и локомотивиn.a. MNH 12.19 лв.
купи
с печат
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020