новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1954-12-21 Спорт.
формат 28x39 mm; перф. L 10 3/4; листа 10x5, 5x10; художник V. Tomov
Mi#928
Sc#869
LC#960
16st. традиционни олимпийски спортове
тираж 150 000
Mi#929
Sc#870
LC#961
44st. традиционни олимпийски спортове
тираж 150 000
Mi#930
Sc#871
LC#962
80st. традиционни олимпийски спортове
тираж 150 000
Mi#931
Sc#872
LC#963
2lv. традиционни олимпийски спортове
тираж 150 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 5.36 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020